Menü

Dijital takograf kullanıcılarının ehliyet ve takograf üzerinde bulunan verilerin indirilerek arşivlenmesi gerekmektedir.%vdo takograf%tavan kliması

Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren  üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek zorundadır.

Takograf verileri üç ayda bir, sürücü karı verileri 28 günde bir indirilecek ve indirilen veriler arşivlenmelidir

Bu veriler bakanığın belirlediği kurummlara istenildiğinde sunulması gerekmektedir.